Tim Demuth photo Merck Group KGaA logo

Tim Demuth

Head of Global Clinical Development, Oncology Global Development, Biopharma, Global Research & Development, Merck Group KGaA (Germany)

Tim Demuth logo

Tim Demuth

Head of Global Clinical Development, Oncology Global Development, Biopharma, Global Research & Development, Merck Group KGaA (Germany)


Merck Group KGaA logo


Why WIN